Home » Laidojimo tradicijos kinta

Laidojimo tradicijos kinta

Laidojimo tradicijos Lietuvoje daugelį metų nesikeitė. Artimojo išlydėjimas anapilin buvo stipriai ritualizuotas ir persismelkęs senovinių apeigų. Dar prieš dešimt ar dvidešimt metų artimuosius šarvodavo namuose. Atsisveikinimas užtrukdavo 2-3 dienas, per kurias į namus sugužėdavo giminės, artimieji, draugai ir kolegos. Tomis dienomis namai pavirsdavo sakralia mirusiojo šventove, kurioje raudodavo artimieji ir savo giesmėmis į paskutinę kelionę mirusįjį lydėdavo giesmininkai. Šiandien situacija kitokia. Laidojimas ir atsisveikinimas su mirusiu nebesitęsia taip ilgai. Viskas sutvarkoma per vieną arba dvi dienas. Atsisveikinimas su mirusiu vyksta laidojimo arba gedulo namuose. Niekas nebelaiko mirusiojo namuose. Taip pat nebeliko tokių tradicijų kaip mirusiojo fotografavimas. Prieš daugelį metų laidotuvės neapsieidavo be mirusiojo fotografijos. Būdavo daromos ir bendros giminės, artimųjų su mirusiuoju nuotraukos. Šiandien tokios tradicijos nebesilaikoma.

Ankščiau pagrindiniu laidotuvių atributu būdavo vainikai. Dideli, masyvūs gedulingų gėlių vainikai buvo kabinami ant kambario sienų, statomi prie karsto, o vėliau dedami ant kapo. Šiomis dienomis juos pakeitė minimalistinės gedulingų gėlių puokštės, baltų gėlių šakelės. Daugelis atsisakė didelių gedulo vainikų. Kaip ir vainikai taip gedulingos giesmės tapo nebemadingomis. Didelius būrelius giedorių pakeitė gedulingos muzikos įrašai, kurie paleidžiami kaip foninė muzika. Tik viename kitame kaime ar miestelyje yra išlikusi ši tradicija. Laidotuvės šiandien daug paprastesnės ir kuklesnės nei prieš daugelį metų. Nors yra išlikusi gedulingų pietų tradicija, tačiau tai labiau simbolinis procesas. Artimieji susirenka kavinėje, ar kitoje viešojo maitinimo įstaigoje ir ten pavalgo pietus.

Atsirado ir naujų tradicijų. Šiandien daugelis artimųjų ar kolegų vietoje gėlių neša pinigus. Tai simbolinė parama artimojo netekusiam žmogui. Laidojimo išlaidos kainuoja nemažus pinigus, todėl suneštos aukos neretai padeda deramai atsisveikinti su velioniu, pasirūpinti laidojimo išlaidomis. Dar viena naujovė — minimalistiniai antkapiai. Seniau žmonės rinkdavosi masyvius paminklus, kapus apsodindavo gėlėmis. Šiandien kapų vaizdas kiek kitoks. Žmonės renkasi mažus, paprastų formų paminklus, kapą dengia betono arba marmuro plokštėmis. Sumažėjo gėlių įvairovė, žmonės daugiau dėmesio skiria ne kapo dailinimui, bet pačio žmogaus atminimui.