Home » Priešgaisrinių durų montavimas

Priešgaisrinių durų montavimas

Priešgaisrinės durys pasižymi specialia konstrukcija, kuri užtikrina patalpų apsaugą nuo per gaisrą plintančių dūmų ir ugnies. Pagrindinis tokių durų saugumo rodiklis yra atsparumo ugniai riba, nurodanti kiek laiko priešgaisrinės durys išlaiko savo apsaugines savybes, veikiamos aukštų temperatūrų gaisro metu. Tvirtumas ir atsparumas ugniai bei kitiems gaisro faktoriams yra neabejotinai svarbiausios charakteristikos. Durys turėtų užtikrinti apsaugą bent 15 minučių, nors maksimaliai šis laikas gali siekti ir dvi valandas, priklausomai nuo modelio. Pagrindinis dėmesys, renkantis priešgaisrines duris turėtų būti kreipiamas į ugnies atsparumo koeficientą, kuris žymimas raidėmis EI. Skaitmeninė šio rodiklio reikšmė nurodo laiką, kurio metu veikia priešgaisrinių durų apsauginės savybės. Apie skirtingus modeliu ir jų ypatumus, daugiau galima perskaityti čia: https://www.idomus.lt/lt/produktu-grupe/durys/priesgaisrines-durys.

Pagrindinis durų konstrukcijos komponentas yra priešgaisrinis pluoštas. Jis yra sudarytas iš profiliuotų vamzdžių, apsiūtų ugniai atspariu metalu. Pluošto storis būna tarp 5 ir 10 centimetrų. Pats konstrukcijos karkasas yra vientisas profilis, sulenkiamas aukštų temperatūrų pagalba, o visos tuštumos yra užpildomos ugniai atsparia medžiaga.

Montuojant priešgaisrines duris, ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas į daugybę detalių, nuo kurių priklausys jų patikimumas. Jei durys montuojamos į kitų vietą, tai būtin tinkamai pašalinti seną rėmą ir viską išvalyti. Bet kokie pašaliniai dalykai gali tapti užsidegimo šaltiniu. Norint, kad priešgaisrinių durų dėžė būtų dar patikimesnė, ją galima sutvirtinti. Taip pat surenkant visą konstrukcija, viskas daroma horizontalioje padėtyje, kad įsitikinti, jog visi komponentai įstoja į savo vietas. Dėžės tvirtinimas yra ko gero svarbiausias montavimo etapas. Nekokybiškų medžiagų naudojimas ar klaidos gali trukdyti konstrukcijai atlikti savo funkcijas. Tvirtinimo elementai tūri būti atsparūs ugniai, o konstrukcijos sujungimai apdoroti hermetiku, atlaikančiu aukštas temperatūras.